Το φυσικοθεραπευτήριο έχει σύμβαση με ταμεία και δέχεται παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΗ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ) ιδιωτικές ασφάλειες.